Ο εορτασμός του Οσίου και Θεοφόρου Σάββα του Ηγιασμένου, στην Κάλυμνο .

1964

Ανακοίνωση για τον εορτασμό του Οσίου και Θεοφόρου Σάββα του Ηγιασμένου, στην Κάλυμνο .