Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Καλύμνου στην Ισπανία με το Erasmus+2022.

407

Από 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ:

Το 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου φέτος για δέκατη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης ERASMUS+22 και στα πλαίσια αυτού του Προγράμματος την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 αναχωρεί για την
Ισπανία και συγκεκριμένα για Βαρκελώνη .

Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα έχει διάρκεια 16 ημερών από 22/01/24 έως και 07/02/24 και το θέμα της θα είναι «Περιβαλλοντική Διαχείριση
στα Εμπορικά Πλοία». Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 20 μαθητές /τριες της σχολικής μας μονάδας και δύο συνοδοί καθηγητές.

Μέσω του Προγράμματος ΕRASMUS+ παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές /-τριες να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους . Μαθαίνουν να
αυτό-οργανώνονται και να διατηρούν ανοιχτή στάση απέναντι στο διαφορετικό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, μαθητές και υπεύθυνοι καθηγητές,
δεν λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες αλλά ως μέλη μιας ομάδας με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Οι μαθητές/-τριες θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν πάνω στο θέμα της <<Περιβαλλοντική Διαχείριση στα Εμπορικά Πλοία>>, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή τους αυτοσυνειδησία αντιλαμβανόμενοι/ες την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέμα της πολιτιστικής ετερότητας και του σεβασμού της διαφορετικής κουλτούρας.

Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας άλλης χώρας και παράλληλα να
προωθήσουν την Κάλυμνο επικοινωνώντας με την τοπική κοινωνία .
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα τους χορηγηθούν θα εμπλουτίσουν και θα συμπληρώσουν το βιογραφικό τους.

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ