Θέμα απουσιών Δημοτικών συμβούλων από τις συνεδριάσεις έθεσε ο Πρόεδρος του ΔΣ Καλύμνου Γιώργο Ψαράς.

1374

 Θέμα απουσιών δημοτικών συμβούλων από τις συνεδριάσεις του ΔΣ, έθεσε ο Πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Ψαράς στη συνεδρίαση της Τρίτης 30 Αυγούστου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέφερε ,ότι αν και είχε όλη την καλή διάθεση ,κάτι που είχε δηλώσει και στο παρελθόν,να είναι ελαστικός στο θέμα απουσιών, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή την τακτική, γιατί ήδη έχει δεχθεί αρκετές παρατηρήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για δήθεν συγκάλυψη.

Όπως συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ, θα τηρηθεί στος εξής επακριβώς ο κανονισμός και θα ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση 3 συνεχών αδικαιολογήτων απουσιών κάποιου δημοτικού συμβούλου.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Ψαράς, ανέγνωσε τις  παρουσίες και τις απουσίες όλων των δημοτικών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2016 έως 11 Ιουλίου 2016 .

Διευκρίνησε ότι οι απουσίες ορισμένων δημοτικών συμβούλων είναι δικαιολογημένες.

Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις και στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι παρουσίες και οι απουσίες και των 27 δημοτικών συμβούλων

πινακας απουσιων δημοτικων συμβούλων

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι δημοτικοί σύμβουλοι των αντιπολιτεύσεων είναι αυτοί που κατά βάση έχουν τις περισσότερες απουσίες.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός