Ορισμός Διδακτικού προσωπικού Σχολής Δυτών Καλύμνου.

1469

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσιεύτηκε  απόφαση που φέρει σημερινή ημερομηνία περί ορισμού διδακτικού προσωπικού της Σχολής Δυτών Καλύμνου για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη :

1.Διευθυντής Σχολής ο Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ Ιωάννης Λιμενάρχης με αντικαταστάτη τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ Θεόφιλο .

2.Αξιωματικός Δύτης του Πολεμικού Ναυτικού οριζόμενος από ΔΔΜΝ, ο Πλωτάρχης Π.Ν. ΚΟΥΦΟΣ Άγγελος και

3.Ιατρός Υπερβαρικής Ιατρικής του ΒΟΥΒΑΛΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου ο Κουντούρης Νικόλαος.

Για την πρόσληψη λοιπού προσωπικού θα εκδοθεί νεώτερη απόφασή μας έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός