Ανατέθηκε σε ιδιώτη εργολάβο μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στην Κάλυμνο.

1898

Σε ιδιώτη εργολάβο  ανατέθηκε μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στην Κάλυμνο.

Μετά από διενεργηθέντα ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ” Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Καλυμνίων” στην εταιρεία “Νυστάζου Σκεύου” με συνολική τιμή 206.960,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Στη διαγωνιστική διαδικασία έλαβαν μέρος  τρεις Εταιρείες και συγκεκριμένα οι:

α) ΠΕΡΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.,

Β) ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΣΚΕΥΟΣ και

γ) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

Μετά από ενστάσεις που υποβλήθηκαν, αποκλείστηκε η 3η Εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνεχίστηκε η διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τις  δύο (2) άλλες Εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν και οικονομικές προσφορές.

Η «ΠΕΡΜΕ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», προσέφερε συνολική τιμή 286.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η εταιρεία του «ΝΥΣΤΑΖΟΥ ΣΚΕΥΟΥ» προσέφερε συνολική τιμή 206.960,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με βάση το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού που ήταν 208.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία  «ΝΥΣΤΑΖΟΥ ΣΚΕΥΟΥ»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr οι υπηρεσίες που θα αναλάβει ο ιδιώτης εργολάβος είναι οι παρακάτω:

1.Για 10 μήνες το χρόνο:

Α.Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 5 φορές την εβδομάδα στις συνοικίες:

-Οικισμού Πόθιας (Άγιος Μάμας, Ψηλά Άγιας Τριάδας, μαράσια Υπαπαντής , αγίου Στεφάνου, αγίου Νικολάου,αγίου Βασιλείου)

Οικισμού Χώρας

-Οικισμού Πανόρμου(πλην κεντρικού άξονα)

-Οικισμού Βαθύ.

Οικισμού Βοθύνοι

-Οικισμού Βλυχάδια

Β. Κάθε Σάββατο

-Οικισμού Πόθιας

-Οικισμού Χώρας

-Οικισμού Πανόρμου(πλην κεντρικού άξονα)

-Οικισμού Βαθύ.

 

  1. Για όλο το χρόνο

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων υπογείων κάδων απ’όλες τις περιοχές Καλύμνου όπως παρακάτω:

-Οικισμού Πόθιας, 7 φορές ανα εβδομάδα

-Οικισμών Πανόρμου, Μυρτιές, Μελιτσάχα, Μασούρι, Αρμέο, Καστέλι:

7 φορές ανά εβδομάδα για 8 μήνες (καλοκαιρινούς) και 3 φορές της εβδομάδα για 4 μήνες

-Οικισμού Χώρας, 3 φορές της εβδομάδα για όλο το χρόνο.

-Οικισμών Αργινώντα, Σκάλια, 3 φορές της εβδομάδα για 8 μήνες και 1 φορά την εβδομάδα για 4 μήνες

-Οικισμών Βλυχάδια, Βοθύνοι, 3 φορές της εβδομάδα για 8 μήνες και 2 φορές την εβδομάαδ γαι 4 μήνες

-Αερολιμένας Καλύμνου 1 φορά την εβδομάδα για όλο τον χρόνο.

Χοντρικά στην Υπηρεσία Καθαριότητας θα παραμείνει η Πόθια πλην μαρασιών , ,οι τουριστικές περιοχές και  όλος ο κεντρικός άξονας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εργολαβία για τις Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων θα ξεκινήσει άμεσα από 1ης Δεκεμβρίου 2016 ,θα διακοπεί από 1/1/2017 έως τέλος Φεβρουαρίου 2017 και θα  ξεκινήσει από 1η Μαρτίου 2017.

Η ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο σημαντικού μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στην Κάλυμνο, αναμένεται αφενός να ανακουφίσει την υποστελεχωμένη  Υπηρεσία Καθαριότητας , αφετέρου η καθαριότητα στο νησί να είναι περισσότερο αποτελεσματική.