Μέχρι και ποδηλατόδρομο θα περιλαμβάνει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου (ζώνη λιμένα) Καλύμνου.

1209

Με απόφαση του, το ΔΣ Καλύμνου στη συνεδρίαση του στις 18 Νοεμβρίου 2016, ενέκρινε την σκοπιμότητα για την εκπόνηση μελέτης ανάπλασης επί του παραλιακού μετώπου (ζώνη λιμένα) Καλύμνου.

Στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου Σάκης Τηλιακός, ανέφερε ότι στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την υπόθεση των στεγάστρων με Υπηρεσιακούς παράγοντες  του ΥΕΝ και της  Κτηματικής  Υπηρεσίας του Δημοσίου ,τέθηκε ως θέμα η εκπόνησης μελέτης από το Δήμο Καλυμνίων γενικότερης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου από τα Κασόνια έως του Βουβάλη.

Όπως είπε ο Σάκης Τηλιακός στην μελέτη αυτή θα συμπεριληφθούν αρκετά πράγματα, με κυριότερο το θέμα των στεγάστρων.

Επίσης ανέφερε ότι υπάρχουν προτάσεις για έργα οδοποιίας και αναπλάσεις ,κυρίως από το Δημαρχείο έως  του Βουβάλη.

Ο πρόεδρος του ΔΛΤ ανέφερε, ότι στους σχεδιασμούς θα υπάρξει πρόβλεψη για δημιουργία ποδηλατοδρόμου στο παραλιακό μέτωπο.

Με τη μελέτη αυτή, η Δημοτική αρχή προσβλέπει στο να αναδείξει τη μορφή ολόκληρης της παραλιακής ζώνης, η οποία είναι η βιτρίνα του  νησιού.

Να σημειώσουμε ότι για το θέμα των στεγάστρων που θα συμπεριληφθεί στη μελέτη η Δημοτική Αρχή προσανατολίζεται στην ύπαρξη 3 σχεδίων στεγάστρων ,ώστε να δίνονται περισσότερες  δυνατότητες  προσαρμογής  των υφισταμένων στα νέα σχέδια.