Νέα «ραβασάκια» στους καταστηματάρχες της παραλιακής Καλύμνου, αυτή την φορά για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης και παράνομης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

1382

Μπορεί η Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων με επικεφαλής το Δήμαρχο Ι.Γαλουζή πριν λίγες ημέρες να είχε συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου και υπηρεσιακούς παράγοντες για το θέμα των στεγάστων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί ,όμως τα πρόστιμα και οι χρηματικές αποζημιώσεις υπέρ του δημοσίου και σε βάρος των καταστηματαρχών, συνεχίζουν να «πέφτουν βροχή».

Αν και μετά την επιστροφή της Επιτροπής του Δήμου, δημιουργήθηκε αισιοδοξία ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μετά από προσφυγές των ενδιαφερομένων, θα μειωθούν ή και κάποια θα ακυρωθούν, φαίνεται ότι ο ο έλεγχος έχει χαθεί ,αφού τα διάφορα πρόστιμα συνεχίζουν να επιδίδονται στους καταστηματάρχες της παραλιακής και είναι άγνωστο που θα φτάσει το θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «kalymnos-news.gr» σήμερα  Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 σε αρκετούς καταστηματάρχες της παραλιακής Καλύμνου, επιδόθηκαν έγγραφα που υπογράφει ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου Δημήτρης Πατρώνης και συνοδεύοντα από πολυσέλιδη αλληλογραφία και με τα οποία επιβάλλονται χρηματικές αποζημιώσεις υπέρ του δημοσίου και σε βάρος των καταστηματαρχών, ύψους μερικών χιλιάδων ευρώ, για παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας και αφορά σε  χρονικό διάστημα  ανάλογα την περίπτωση.

Πιό συγκεκριμένα από τη χρονική στιγμή που σταμάτησε η μίσθωση από το Δήμο Καλυμνίων μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2016 που καθορίστηκε η χερσαία ζώνη.

Ανάλογα της περίπτωσης,  αυτή η χρονική διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ  1/1/2014 έως και 16 Φεβρουαρίου 2016.

Να σημειώσουμε επίσης ότι το ύψος της αποζημιώσης κυμαίνεται ανάλογα της έκτασης του κοινόχρηστου χώρου που έχει καταληφθεί και συγκεκριμένα, η τιμή κατά τετραγωνικό μέτρο είναι 28 ευρώ από 1/1/2014-31/12/2015 και 30 ευρώ από 1/1/2016..

Ενδεικτικά να αναφέρουμε, ότι σε  κατάστημα που καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο  43,5 τμ, επιβλήθηκε πρόστιμο –αποζημίωση ύψους 2.603 ευρώ.

 Τα πρόστιμα –αποζημιώσεις που επιδόθηκαν σήμερα  κυμαίνονται από 2000 και φθάνουν μέχρι και τις 4.000 ευρώ περίπου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται όχι μόνο σε ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης,  αλλά και σε άλους ιδιοκτήτες της παραλιακής που διαθέτουν άλλου είδους  καταστήματα και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο.

Επίσης έχουν επιβληθεί και σε ιδιοκτήτες που έμπροσθεν των καταστημάτων τους υφίστανται στέγαστρα ιδιοκτησίας του Δήμου Καλυμνίων, που έχουν κατασκευαστεί από Ευρωπαικό πρόγραμμα .

Να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, για το διάστημα από 17/2/2016 και μετά, που καθορίστηκε η Χερσαία ζώνη θα ζητηθούν από το ΔΛΤ Καλύμνου ,ως φορέας Διοίκησης και εκμετάλλευσης του χώρου, να ενημερώσει  το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας περιουσίας, για τις μισθώσεις που έχει κάνει, προκειμένου στη συνέχεια, για όσα δεν υπάρχει νόμιμη μίσθωση, να εκδώσει νέο πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για το υπόλοιπο διάστημα.

Να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω αποζημιώσεις που ζητά η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας περιουσίας Αιγαίου, δεν αφορούν σε πρόστιμα αυθαίρετης κατασκευής που ακολουθούν άλλη διαδικασία, αλλά αποτελούν αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου για παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας .

Κλείνοντας να επισημάνουμε ότι οι ιδιοκτήτες που τους επιβλήθηκαν τα εν λόγω πρόστιμα –αποζημιώσεις, δύνανται σε περίπτωση αντιρρήσεων, να ασκήσουν ανακοπή μέσα σε προθεσμία 30 ημερών ,από της κοινοποιήσεως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προσδιοριζομένης και τη δικασίμου ,προσκομίζοντας αποδεικτικό καταβολής 20% της καθοριζομένης αποζημίωσης.

Επίσης δύνανται να προτείνουν εξώδικη λύση της διαφοράς με αίτηση  προς την Υπηρεσία σε προθεσμία των 30 ημερών. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας, τα ποσά βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός