Το 74% των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές από τα αγόρια του ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ προτίμησαν τις Ακαδημίες ΕΝ.

3198

Μεγάλες επιτυχίες είχε στις Πανελλαδικές 2017 το ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Όπως αναφέρουμε και σε προηγούμενο δημοσίευμα μας, από τους 55 μαθητές/τριες που κατέθεσαν Μηχανογραφικό εισήχθησαν οι 43, γεγονός που καθιστά το σχολείο, το πρώτο ΕΠΑΛ στα Δωδεκάνησα και από τα πρώτα σε Πανελλαδικό επίπεδο σε αριθμό εισακτέων .

Βέβαια ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, είναι η προτίμηση των επιτυχόντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Από τους 43 επιτυχόντες τα 27 είναι αγόρια. Από τα 27 αγόρια τα 20 είχαν ως πρώτη τους προτίμηση τις Ακαδημίες ΕΝ (16 τις Ακαδημίες Μηχανικών και 4 των Πλοιάρχων). Ήτοι το 74% των αγοριών προτίμησαν τις ΑΕΝ.

Συνολικά από την Κάλυμνο με τις Πανελλαδικές 2017 εισήχθησαν σε ΑΕΝ 23 παιδιά (20 από ΕΠΑΛ – 2 από 2ο ΓΕΛ –1 από 3ο ΓΕΛ).

Παρατηρούμε ότι γενικά τα αγόρια της Καλύμνου, προτιμούν το Ναυτικό επάγγελμα ,αν ληφθεί ότι από τους συνολικά  133 επιτυχόντες (αγόρια-κορίτσια)  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις Πανελλαδικές 2017, οι  23 εισήχθησαν σε ΑΕΝ. Ήτοι ποσοστό 17,3% . Το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται, αν ληφθεί υπ’οψιν ότι πλην ελάχιστων περιπτώσεων, μόνο αγόρια προτιμούν τις ΑΕΝ . Απλά αυτό σημαίνει ότι ο ένας στους τρεις νέους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές, προτιμούν να γίνουν στελέχη του ΕΝ (Πλοίαρχοι –Μηχανικοί) . Και φυσικά αν προστεθούν και όσοι εισαχθούν εκτός διαδικασίας Πανελλαδικών. τότε τα ποσοστά που προτιμούν το ναυτικό επάγγελμα από την Κάλυμνο εκτοξεύονται.

Όλα τα παραπάνω δεν είναι τυχαία. Οφείλονται σε 2 κυρίως λόγους:

  1. Στη ναυτική παράδοση του νησιού. Το νησί της Καλύμνου έχει να επιδείξει πληθώρα πληρωμάτων που συνεχίζουν να πλαισιώνουν την ελληνική εμπορική ναυτιλία, συνεχίζοντας μία ναυτική παράδοση που σε πολλά άλλα νησιά έχει φθίνουσα πρόοδο. Σε συγκεκριμένες έρευνες που έγιναν σχετικά με το έμψυχο ναυτεργατικό δυναμικό της χώρας μας, η Κάλυμνος έρχεται δεύτερη μετά την Χίο σε αριθμό ναυτικών φυλλαδίων. Η ύπαρξη υψηλού ναυτεργατικού δυναμικού στο νησί της Καλύμνου ευνοεί τον προσανατολισμό των νέων στο ναυτικό επάγγελμα
  2. Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίσης αυξάνει τον αριθμό των νέων που επιδιώκουν το ναυτικό επάγγελμα ως διέξοδο στη μάστιγα της ανεργίας.

Το kalymnos-news.gr να ευχηθεί καλές σπουδές και καλές θάλασσες σε όλους τους επιτυχόντες στις ΑΕΝ