Εγκύκλιο με αριθμό 11 / 2  Απριλίου 2019 εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 και τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων ενόψει των Aυτοδιοικητικών Eκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

Στην εγκύκλιο με την τίτλο Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019» εισαγωγικά σημειώνεται:

Οι αρχές της ισονοµίας και της διαφάνειας βρίσκονται στον πυρήνα κάθε δηµοκρατικής διαδικασίας. Με γνώµονα την ενίσχυση της διαφάνειας και τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών, ο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στα οικονοµικά και την προβολή των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Τα όρια για τις δημοτικές εκλογές υποψηφίων και Συνδυασμού:

Τα όρια για τις δημοτικές εκλογές υποψηφίων και Συνδυασμού με βάση τα δεδομένα για το Δήμο Καλυμνίων με ανώτατο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων τους 41 είναι:

 Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος : ανώτατο  όριο δαπάνης: 1.500 ευρώ.

Συνδυασμός ανώτατο όριο δαπάνης: 61.500 ευρώ

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις Δηµοτικές Εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου.

Για το Δήμο Καλυμνίων το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού που διαθέτει 41 υποψηφίους ανέρχεται στο ποσό των 61.500 ευρώ 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός