Συγχαρητήριες επιστολές του Δημάρχου Ι.Γαλουζή σε Δ.Διακομιχάλη και Μ. Μουσελλή.

867

Συγχαρητήριες επιστολές με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2019 έστειλε ο Δήμαρχος Καλυμνίων  Ιωάννη Γαλουζής στον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Δημήτρη Διακομιχάλη και στον πρώτο σε σταυρούς εκλεγέντα Περιφερειακό σύμβουλο στη Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου Μανώλη Μουσελλή.

Τις επιστολές αυτές παραθέτουμε παρακάτω:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός