Θα παραχθούν 200.000 αρωματικά και μελισσοκομικά φυτά για τα νησιά μας

739

Η Περιφέρεια Ν.Α. προ­κει­­μένου να υποστηρίξει δράσεις ανάπτυξης, προστασίας και βελτίωσης της φυτικής παραγωγής, προστασία της βιοποικιλότητας και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τον εμπλουτισμό της χλωρίδας με κτηνοτροφικά και μελισσοκομικά φυτά για την ανάπτυξη και ενίσχυση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφερειακή ένωση δήμων νοτίου Αιγαίου και το Περιφερειακό φυτώριο νοτίου Αιγαίου.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στα:
1ο Μέρος: Παραγωγή 200.000 κτηνοτροφικών αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών για τις ανάγκες των βοσκοτόπων και των μελισσοκόμων των νησιών του νοτίου Αιγαίου, για την προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας στο Νότιο Αιγαίο συνέχιση και εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας τράπεζας παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου, για την προστασία της βιοποικιλότητας και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργία νέων αποδεικτικών καλλιεργειών αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και νέων ειδών και ποικιλιών όπως τροπικά, υποτροπικά και υπερτροφών (SUPER FOODS) ιπποφαές, ρόδι, μπλουμπέρρι, γκοτζιμπέρρι, κ.λ.π. και συνέχιση των υπαρχόντων με παρατήρηση και καταγραφή της πορείας ανάπτυξης τους, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη τους για την καλύτερη απόδοση τους, με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την αύξηση της αποδοτικότητας σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, παραγωγή 50.000 δασικών δενδρυλλίων εκτός από την τραχεία Πεύκη με άλλα είδη, βραδύκαυστα λιτοδίαιτα και με άμεση αναβλάστηση μετά από πυρκαγιά, δημιουργώντας φυσικές αντιπυρικές ζώνες που ακόμα και αν καούν αναβλαστάνουν δίνοντας άμεσα ζωή στο καμένο δάσος. Παράλληλα, προστατεύεται το έδαφος από τη διάβρωση και εμπλουτίζεται με οργανική ουσία μέσω της φυλλόπτωσης τους χειμερινούς μήνες, με εκτιμώμενο κόστος εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) €.

 2ο Μέρος: Το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου συμμετείχε ως εταίρος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τη διεκδίκηση της , ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019. Αυτή η διεκδίκηση στέφθηκε με επιτυχία και τώρα είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν όλες οι δράσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στο φάκελο υποβολής. Οι δράσεις λοιπόν που πρέπει να υλοποιηθούν με ευθύνη του Περιφερειακού φυτωρίου είναι δράσεις οι οποίες ανήκουν στον τομέα της εκπαίδευσης, της Βιωσιμότητας, της Υγείας και είναι οι εξής:

• Επισκέψεις του Φυτωρίου σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας µας, µε σκοπό την υλοποίηση µε τη συνεργασία των µαθητών, πρόγραµµα κατασκευής λαχανόκηπου και κήπου µε καλλωπιστικά φυτά µε βάση τις δράσεις που πρέπει να υλοποιήσει το Φυτώριο ως εταίρος    της Περιφέρειας για τον αποκτηθέν τίτλο της Γαστρονοµικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2019. Το Περιφερειακό Φυτώριο εκτός από την τεχνογνωσία θα παράσχει στα σχολεία όλα τα υλικά τα οποία έχουν σχέση µε τις καλλιέργειες φυτών.

• «Τράπεζα σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών»
Είναι μία δράση που ήδη υλοποιείται από το Φυτώριο και στόχος είναι η ανάπτυξη της με σκοπό τη συλλογή, τη διατήρηση και τη διάδοση όσων περισσότερων παραδοσιακών σπόρων υπάρχουν μέσα από την τεράστια Βιοποικιλότητα όλων των νησιών του Ν. Αιγαίου.
Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία με τους επαγγελματίες αγρότες και μη που καλλιεργούν παραδοσιακούς σπόρους, αρχικά για τη συλλογή τους και μετέπειτα για τη σωστή τεχνική παραγωγής καθαρών σειρών. Η βοήθεια των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας των δύο νομών θα είναι καθοριστική.

• Πρόγραµµα επισκέψεων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Φυτώριο µε σκοπό την εκπαίδευσή και την ενημέρωση τους σε θέµατα Γεωργίας και ό,τι έχει σχέση µε την χλωρίδα της περιοχής µας. Εκπαιδεύσεις σε θέµατα αειφορίας και τρόπους προστασίας του Περιβάλλοντος. Το φυτώριο σε συνεργασία µε το ΚΠΕ Πεταλούδων θα αναλάβει την εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων, όπως επίσης και το κόστος της μετακίνησης των μαθητών από και προς στις εγκαταστάσεις του Φυτωρίου.
• Οποιαδήποτε δράση την οποία θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Φυτώριο και έχει σαν γνώμονα το Περιβάλλον (Δενδροφυτεύσεις, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος κ.λ.π.).

Το Περιφερειακό φυτώριο θα αναλάβει και το κόστος μετακίνησης των υπαλλήλων του, όπου χρειαστεί και είναι αναγκαίο για να υλοποιηθούν οι δράσεις σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας αλλά και το κόστος για τη μετακίνηση για την παρακολούθηση των συνεδρίων και των συναντήσεων της ομάδας της πλατφόρμας του ERG εντός και εκτός Ελλάδος.
Οι δράσεις αυτές έχουν εκτιμώμενο κόστος εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€).

Δαπάνη για την αγορά πάγιου εξοπλισμού θα πραγματοποιείται, όπου υπάρχει ανάγκη τόσο για τη σωστή λειτουργία του θερμοκηπίου και της παραγωγικής διαδικασίας όσο και για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και ο οποίος θα είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.
Το γενικό σύνολο της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στις τριάκοσες είκοσι χιλιάδες 320.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

(ΠΗΓΗ: ΡΟΔΙΑΚΗ)
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός