Ανακοίνωση της Δωδεκανησιακής Μέλισσας και της Επιτροπής του Σωματείου της Καλύμνου

197

Ανακοίνωση της Δωδεκανησιακής Μέλισσας και της Επιτροπής του Σωματείου της Καλύμνου