Η Γενική Συνέλευση και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Αναγνωστήριο “Αι Μούσαι”.

288

Η Γενική Συνέλευση του Αναγνωστηρίου “ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ” πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι, στο ισόγειο του  Πνευματικού Κέντρου.

Η Ημερήσια Διάταξη περιλάμβανε μεταξύ άλλων, την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό 2022.

Βέβαια το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο τελευταίο θέμα,στο οποίο συζητήθηκε η συνέχιση της κατάληψης του ορόφου Αναγνωστηρίου(αίθουσα Βιβλιοθήκης) από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα για το θέμα αυτό, είχαν κληθεί και συμμετείχαν ο Δήμαχρος και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Η χρησιμοποίηση του ορόφου για αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ,ως προσωρινή λύση,πριν 16 περίπου χρόνια, δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα,έγινε μόνιμη και παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις, είναι άγνωστο πότε θα αποδεσμευτεί για να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί από το Αναγνωστήριο ως Βιβλιοθήκη, καθώς και για άλλες δράσεις.

.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός