Στα 36.704 ευρώ ο προϋπολογισμός των Μουσικών Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Καλυμνίων με το πρόγραμμα να μην έχει γίνει γνωστό αν και τελειώνει ο Ιούλιος !

660

Με απόφαση που φέρει ημερομηνία 18 Ιουλίου 2023 και υπογράφει ο Δήμαρχος Δ.Διακομιχάλης ανατέθηκε απευθείας η δημόσια σύμβαση της υπηρεσίας «Διοργάνωση
Μουσικών Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2023»
στην εταιρία «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ».

Βέβαια δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και ασχολίαστο, ότι είναι 20 Ιουλίου 2023 και το “Πολιτιστικό Πρόγραμμα καλοκαίρι 2023” του Δήμου Καλυμνίων δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Από τον πίνακα ανάθεσης των εκδηλώσεων ,στη σχετική απόφαση ανάθεσης, ξεχωρίζουμε τη Συναυλία στην Κεντρική Πλατεία με το Νίκο Κούρο και τον Κώστα Μακεδόνα και την Καλλιτεχνική βραδιά με το Χρήστο Δάντη. Οι ημερομηνίες δεν έχουν γίνει γνωστές!

Ο προϋπολογισμός όλου του προγράμματος, ανέρχεται στο ποσό των 36.704 ευρώ.

Σε αναμονή τώρα, πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα το φετινό Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλυμνίων ,για να πληροφορηθούμε και τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων!

Στη μόνη εκδήλωση που στον πίνακα προσδιορίζεται η ημερομηνία, είναι η βραδιά των Αποδήμων στην πλατεία Χριστού στις 9 Αυγούστου. Για τις υπόλοιπες δεν προσδιρίζεται ακριβής ημερομηνία αλλά αναγράφεται το χρονικό διάστημα Ιούλιος-Οκτώβριος 2023(07/2023-10/2023)

Παραθέτουμε τις εκδηλώσεις και το κόστος της κάθε μίας.